Zakup na raty

Wybierz towary

Znajdź i wybierz żądany towar. W szczegółach produktu znajdź link Kup na raty . Po kliknięciu w ten link wyświetli się kalkulator, na którym można obliczyć raty. Dodajesz wybrany towar do koszyka za pomocą ikony Kup .

Ostrzeżenie! Raty Cetelem można wykorzystać tylko na zakupy o łącznej wartości 120 euro i więcej.

Wybierz metodę płatności w koszyku

Gdy masz już wszystkie wymagane towary w koszyku, wybierz metodę płatności Pożyczka konsumencka Cetelem ONLINE . Po wybraniu formy płatności kliknij ikonę Oblicz ponownie

Wysyłanie zamówienia

W koszyku kliknij ikonę Zamów . Dokładnie sprawdź wszystkie wprowadzone dane przy kasie i potwierdź zamówienie ikoną Wyślij . Po wysłaniu zamówienia w tabeli preset wybierz niezbędne dane, kliknij Przelicz a następnie poprzez ikonę Wyślij zostaniesz przekierowany na stronę www.cetelem.sk, gdzie wypełnisz formularz do akceptacji kredytu.

O wyniku decyzji dowiesz się na https://www.cetelem.sk/eshop/ziadost.php , na podstawie nadanego numeru identyfikacyjnego, który otrzymasz mailem po wysłaniu wniosku o pożyczkę.

Dokumenty wymagane do zorganizowania pożyczki

Po zatwierdzeniu wniosku o pożyczkę prześlij nam pocztą następujące dokumenty:

za pożyczkę do 3000 €

1x należycie podpisana umowa o kredyt konsumencki

1x oświadczenie i instrukcja ochrony danych osobowych

1 kopia dowodu osobistego

1x kopia drugiego dowodu osobistego - akceptujemy prawo jazdy / paszport / prawo jazdy ZŤP / pozwolenie na broń lub akt urodzenia)

Dowód dochodu , gdzie dochód wskazany we wniosku musi być taki sam jak dochód określone w dokumencie (dokument poniżej)

Dokumenty tożsamości - zawsze

OP + drugi dokument potwierdzający tożsamość klienta (prawo jazdy / paszport / pozwolenie ZTP / pozwolenie na broń lub akt urodzenia)

Zezwolenie na pobyt / karta pobytu obywatela UE,

w przypadku pożyczki powyżej 3000 euro także współwnioskodawca PO.

Dowód dochodu dla pracowników i emerytów - zawsze

Pracowników:

Jeżeli dochód klienta pochodzi z terytorium Republiki Słowackiej, a klient wyrazi zgodę na weryfikację jego / jej danych o dochodach w bazie danych ZUS, nie jest konieczne żądanie od klienta dowodu dochodów.

Jeżeli klient nie zgadza się z weryfikacją jego danych w bazie ZUS, konieczne jest złożenie jednego z dokumentów:

odcinek wypłaty za ostatni okres wypłaty lub

wyciąg z konta osobistego za ostatni miesiąc kalendarzowy, na który przekazywane jest wynagrodzenie klienta, lub

oryginalny dowód dochodu od pracodawcy nie starszy niż 30 dni.

Jeśli pracujesz jako policjant, celnik, żołnierz lub jesteś członkiem straży więziennej i sądowej, Kasa Ubezpieczeń Społecznych nie ma informacji o Twoich dochodach. Konieczne jest zatem dołączenie jednego z tych rachunków do pozostałych przesłanych dokumentów.

Emeryci

Jeżeli emerytura jest wypłacana z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Republiki Słowackiej, a klient wyrazi zgodę na weryfikację jego danych o dochodach w bazie danych zakładu ubezpieczeń społecznych, nie jest konieczne żądanie od klienta dowodu dochodów.

Jeżeli klient nie zgadza się z weryfikacją jego danych w bazie ZUS, konieczne jest złożenie jednego z dokumentów:

zaświadczenie o otrzymaniu emerytury (ostatnia ocena przesłana klientowi przez ZUS), lub

potwierdzenie z urzędu pocztowego , lub

wyciąg z konta osobistego za ostatni miesiąc kalendarzowy, na który jest przekazywana emerytura.

Uwaga: jeśli dochód pracownika lub rencisty jest zbieżny (zazwyczaj pracownik + przedsiębiorca lub emeryt + przedsiębiorca itp.), Dochód / emerytura klienta pochodzi ze Słowacji, a klient zgadza się zweryfikować swoje dane o dochodach w bazie danych ubezpieczenia społecznego, klient dokumentuje tylko pozostałą część dochodu jest to biznesowa część dochodu, dla której patrz poniżej Dowód dochodu dla przedsiębiorców).

Dowód dochodów dla przedsiębiorców / menedżerów / współwłaścicieli firm - zawsze

Przedsiębiorcy (SZČO) Dowód dochodu:

oryginał zaświadczenia o złożeniu zeznania podatkowego za ostatni okres rozliczeniowy potwierdzony podatkiem gabinet

kopię zeznania podatkowego

nie ma konieczności wymagania pieczęci w przypadku zeznania podatkowego składanego drogą elektroniczną lub pocztą urząd skarbowy za złożenie uważa się wydruk elektronicznego zdania wniosku lub dowodu dostawy z urzędu pocztowego

Dyrektor zarządzający / Współwłaściciel firmy:

roczne rozliczenie zaliczek na podatek za ostatni zakończony rok kalendarzowy pieczęcią pracodawcy, lub zaświadczenie o złożeniu zeznania podatkowego typu A za ostatni zakończony okres rozliczeniowy potwierdzony przez urząd skarbowy

Dochód podatnika oblicza się na podstawie zeznania podatkowego jako:

Częściowa podstawa opodatkowania (linia 43) - podatek pomniejszony o premię podatkową (linia 107) / 12

Klient ze stałym miejscem zamieszkania na Słowacji zatrudniony w strefie Schengen

Pracowników

wyciąg z konta osobistego za ostatni miesiąc kalendarzowy, na który przekazywane jest wynagrodzenie klienta w tym samym czasie

odcinek wypłaty za ostatni okres wypłaty lub

umowa o pracę lub jej aneks, z którego wynika wysokość wynagrodzenia

Cudzoziemiec

tylko jeżeli posiada zezwolenie na pobyt / kartę pobytu obywatela UE i jeżeli jest zatrudniony na terytorium CZ, AT, HU i PL

Wypełniając Wniosek o pożyczkę, sprzedawca wpisuje we wniosku Webtelem pełny numer z „Pozwolenia na pobyt” lub „Karty pobytu obywatela UE” zamiast numeru dowodu osobistego i przesyła kopie tych dokumentów pocztą elektroniczną do działu kredytowego z podpisanym klientem. przetwarzanie i kopiowanie dokumentu pobytowego ”.

Taki sam obowiązek dokumentacyjny dotyczy tego typu klientów, jak klientów pracujących w strefie Schengen - patrz. Wyższy.

Za każdy wniosek o pożyczkę powyżej 3000 euro ze stanem cywilnym klienta „ żonaty ” a

Małżonkiem ” jest podpis współdłużnika na dokumentacji umownej, tj. Współdłużnik podpisuje formularz „Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą nr. 122/2013 Coll. w sprawie ochrony danych osobowych w

wersja aktualna (oba podpisane oryginały niniejszego formularza należy przesłać na adres Cetelem) oraz Umowy o kredyt konsumencki (w przypadku udzielenia kredytu) ”.

Zatwierdzenie / odrzucenie kredytu

Jeśli Twój kredyt zostanie zatwierdzony, udokumentowane dokumenty i umowy są w porządku, a towary są w magazynie, towary zostaną natychmiast wysłane do Ciebie.

Transport i odbiór towaru pod adresem potwierdzonego stałego pobytu